9 listopada 2018 r., Warszawa, Prowadzenie: Sebastian Ogórek, Wirtualna Polska

Wśród panelistów wiceministrowie MC, MNiSW, MRPiPS, MZ, MIiR i MPiT. Zaprezentowano wyniki prac grup roboczych powstałych przy MC, a także założenia do strategii AI w Polsce.

Program wydarzenia

CZĘŚĆ I

 • Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
 • Juha Heikkila, Komisja Europejska: AI w perspektywie Unii Europejskiej
 • Dirk Pilat, OECD, VIDEO: AI w pracach OECD
 • Panel dyskusyjny – Dlaczego potrzebujemy strategii AI?
  Moderator: Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego
  Uczestnicy: Karol Okoński, sekretarz stanu, MC; Piotr Dardziński, sekretarz stanu, MNiSW; Stanisław Szwed, sekretarz stanu, MRPiPS; Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu, MIiR; Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu, MZ oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

CZĘŚĆ II

 • dr inż. Tomasz Trzciński, Politechnika Warszawska, Tooploox: AI, co to jest? – amalgamat technologii
 • Wanda Buk, podsekretarz stanu, MC – geneza projektu grup roboczych, cel działań, struktura grup

GRUPA I: GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH

 • prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk, PIAP, prezentacja raportu grupy (moderator panelu)
 • panel dyskusyjny: prof. Piotr Grabiec, Instytut Technologii Elektronowej; dr inż. Adam Schmidt, Technische Universitat Munchen; Krzysztof Lipiec, PIAP; Anna Stańczyk, rzecznik patentowy, prawnik
 • sesja pytań i odpowiedzi

GRUPA II: FINANSOWANIE BADAŃ I ROZWOJU

 • Tomasz Huś, PZU LAB, prezentacja raportu grupy
 • sesja pytań i odpowiedzi

GRUPA III: EDUKACJA

 • Marta Ponikowska, IBE, prezentacja raportu grupy (moderator panelu)
 • panel dyskusyjny: dr Marek Michalewicz, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, UW; Tomasz Klekowski, Ekspert Transformacji Cyfrowej, Sektorowa Rada ds. Kompetencji IT; dr hab. Renata Włoch, Koordynatorka programu Society in Digital Age, DELab UW; Piotr Lewandowski, Prezes Zarządu, Instytut Badań Strukturalnych
 • sesja pytań i odpowiedzi

GRUPA IV: ETYKA I PRAWO

 • dr Sebastian Szymański, UW; Roman Bieda, radca prawny, Maruta Wachta Kancelaria Prawna, prezentacja raportu grupy
 • CASE STUDY: wystąpienia ekspertów
  dr Robert Sroka, etyk; Maciej Groń, radca prawny, dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej, MC; Wojciech Dziomdziora, radca prawny, counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; dr hab. Monika Namysłowska, prof. nzw., Uniwersytet Łódzki; Paweł Gora, etyk; dr hab. Monika Jagielska, prof. nzw., Uniwersytet Śląski; dr hab. Dariusz Szostek, prof. nzw., Uniwersytet Opolski; dr hab. Marek Świerczyński, profesor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Martyna Czapska, radca prawny
 • sesja pytań i odpowiedzi
 • Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego: Perspektywa MC, podsumowanie i zakończenie konferencji

Raport do pobrania

Założenia do strategii AI w Polsce. Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji (plik PDF)  Założenia do strategii AI w Polsce. Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji (plik PDF)

źródło: www.gov.pl