Plan zajęć

HARMONOGRAM – SEMESTR LETNI:

  • zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: od 18.02.2019r. do 16.06.2019r. [15 tygodni]
  • dni ustawowo wolne od zajęć: 21.04.2019r. i 22.04.2019r.; 01.05.2019r. i 03.05.2019r.; 09.06.2019r. (Zielone Świątki); 20.06.2019r. (Boże Ciało) dodatkowo dla studentów UA 28-29.04.2019 (Wielkanoc UA)
  • przerwa świąteczna: 20.04.2019r. – 30.04.2019r.
  • majówka: 29.04.2019r.– 05.05.2019r. (dni wolne od zajęć)
  • letnia sesja egzaminacyjna: 17.06.2019r.– 30.06.2019r.
  • letnia sesja poprawkowa: 01.07.2019r. – 30.09.2019r.
  • WAKACJE  LETNIE 01.07.2019r. – 30.09.2019r.