Program Microsoft Innovative Educator Expert (MIE Expert) to program, w którym uczestniczą edukatorzy z całego świata z pasją do nowych technologii Microsoft w edukacji. Są to ludzie chcący rozwijać swoje kompetencje, a także dzielić się wiedzą i pasją z innymi edukatorami w Polsce i na świecie.

Uzyskanie przeze mnie tytułu MIE Expert na lata 2020-2021 i 2021-2022 to możliwość poznania ludzi otwartych na nowe wyzwania, okazja na zdobycie wiedzy i doświadczenia. To niesamowite wyróżnienie. Dziękuję!