ZMP Mera Błonie – opracowanie i wdrażanie programów do testowania drukarek w procesie ich produkcji,  instruktor pracowni komputerowej szkoły przyzakładowej Mera Błonie