ZMP Mera Błonie – tworzenie i wdrażanie programów do testowania drukarek w procesie ich produkcji,
Inwestprojekt Słupsk – wdrażanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie, tworzenie dokumentacji, systemów pomocy oprogramowania, materiałów promocyjnych i szkoleniowych, tworzenie i zarządzanie witryną internetową