Inwestprojekt Słupsk – wdrażanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie, opracowanie dokumentacji, systemów pomocy oprogramowania, materiałów promocyjnych i szkoleniowych, budowa i zarządzanie witryną internetową