nauczyciel akademicki, autorka i koordynator treści witryny Uczelni, odpowiedzialna za wizerunek Uczelni w mediach społecznościowych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania, nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Ścisłych i Technicznych Akademii Pomorskiej (Uniwersytet Pomorski)