harmonogram, plan zajęć

Ewa Białek

2017/2018

Uwaga! 

Oficjalnym źródłem informacji o planowanych zajęciach są strony internetowe Instytutów i Katedr prowadzących poszczególne kierunki studiów. W przypadku pojawienia się pytań dotyczących poniższego planu zajęć oraz w celu określenia terminu i tematyki konsultacji, w których Państwo planujecie uczestniczyć, proszę o kontakt mailowy.

Terminy zjazdów

Harmonogram zajęć

Harmonogram – semestr zimowy:

  • zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: od 02.10.2016 do 28.01.2017 [15 tygodni]
  • dni ustawowo wolne od zajęć: 01.11.2017; 11.11.2017; 25 i 26.12.2017; 01.01.2018; 06.01.2018
  • przerwa świąteczno – noworoczna : 18.12.2017 – 02.01.2018
  • zimowa sesja egzaminacyjna: 29.01.2018 – 11.02.2018
  • zimowa sesja poprawkowa: 12.02.2018 – 18.02.2018

Harmonogram – semestr letni:

  • zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: od 19.02.2018 do 10.06.2018 [15 tygodni]
  • dni ustawowo wolne od zajęć: 01.04.2018 i 02.04.2018; 01.05.2018 i 03.05.2018; 20.05.2018 (Zielone Świątki); 31.05.2018 (Boże Ciało)
  • przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 04.04.2018
  • letnia sesja egzaminacyjna: 11.06.2018 – 30.06.2018
  • letnia sesja poprawkowa: 01.07.2018 – 30.09.2018
  • wakacje: 01.07.2018 – 30.09.2018

Do końca semestru letniego zostało

Days
dni
hours
godzin
min
minut
sec
sek

Polecam - Materiały dydaktyczne

Współpraca online