Eligiusz Dymowski

– rocznik 1965. Franciszkanin, wykładowca teologii pastoralnej, poeta i krytyk literacki. Zodiakalny Rak. Miłośnik słońca i dobrej pogody. Urodził się na Mazowszu, ale swoje życie związał z południem Polski i Europy. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce, studiował teologię w Krakowie i w Rzymie. Licencjat z teologii pastoralnej obronił na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 2001 roku doktoryzował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1994 przebywał na stypendium Ambasady Francuskiej przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie na Uniwersytecie Katolickim w Lyonie. Pracował jako duszpasterz w Pińczowie i w Somma Vesuviana koło Neapolu. W latach 1999-2005 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie – Bronowicach Wielkich. Obecnie jest przełożonym i proboszczem w Krakowie – Bronowicach Wielkich. Zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową i literacką. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji, w WSD OFM Conv., w Instytucie Studiów Franciszkańskich oraz w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie.

Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Krakowskiej Konfraterni Poetów a także Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), którego od października 2005 roku jest również wiceprezesem. Od 2007 roku członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana. Honorowy członek Myślenickiej Grupy Poetyckiej „TILIA”. Autor licznych publikacji z zakresu teologii i literatury. Debiutował w 1987 roku. Przez jakiś czas był członkiem jedynej w swego rodzaju grupy poetyckiej CRAS, zrzeszającej poetów w habitach. Autor licznych publikacji prasowych. Wielokrotnie występował w różnych rozgłośniach radiowych. Jego wiersze, które można znaleźć w polskich i obcojęzycznych antologiach, były tłumaczone na język włoski, rosyjski, esperanto, angielski i niemiecki.

Prywatnie: kocha podróże, ludzi  i teatr. Według Dymowskiego najpiękniejszy teatr świata – to dusza człowieka.

Tomiki wierszy

 • „W cieniu drzew”, Kraków 1988
 • „Wołanie głębin”, Wyd. Franciszkański Ośrodek Powołaniowy, Kraków 1990
 • „Krople nadziei”, Oficyna Wydawnicza SYGNATURA, Katowice 1992
 • „Tęsknota do bezimienności”, Pińczów 1993
 • „Cierpienie anioła”, Wydawnictwo Rycerza Niepokalanej, Rzym 1995
 • „W poczekalni świata”, Wyd. Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2000
 • Rozmowa z muszlą [wiersze]. Redaktor: Barbara Arsoba. Rysunki: Hanna Dąbrowska. Wydawnictwo BARBARA, Szczecin 2000, (Wydanie super-bibliofilskie w 3 egzemplarzach), ss. 15.
 • „Okruchy poezji – Le briciole di poesia” (tomik polsko-włoski), Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2003
  „Przemilczenia – Unsaid” (tomik polsko-angielski), Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2005
 • „Wędrówki z Nolis”, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2006
 • „Zerwane kartki kalendarza” (Miniatury poetyckie prozą), Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2011
 • „Zwyczajność rzeczy”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012 „na niepogodę uczuć – на непогоду чувств” (tomik polsko-rosyjski), Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2013
 • „Dotyk pamięci”, Wydawnictwo PRYMAT, Białystok 2014

Inne książki

 • Giosuè Borsi, „Rozmowy”, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997 (współtłumacz)
 • „W ciszy Boga”, Kraków 2001
 • „I ministeri laicali nell’ecclesiologia di Y.M.-J. Congar”, Kraków 2001

Udział w antologiach

1987

 • „Antologia poezji sakralnej”. Konkurs Poezji Religijnej z motywem Wolność – Wieczność – Wielkość
  pod auspicjami OO. Kapucynów, Wrocław 1987

1992

 • „A Duch wieje kędy chce…”, Almanach poezji religijnej, Lublin 1992

1994

 • „Taniec Ikarów”. Wiersze nagrodzone na Ogólnopolskim Konkursie poetyckim im. Jana Krzewniaka, Karczew 1994
 • „Otwórzcie dobroć na co dzień”. Antologia poezji religijnej O pajdkę chleba razowego, Lublin 1994

1997

 • „Aby nie zapomnieć” (wiersze i poematy), w: Zdzisław Tadeusz Łączkowski, Wolność nie zniewolona, Warszawa 1997

1998

 • „Księga Krzyża”. Antologia Pasyjna, opracowała Barbara Arsoba, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1998 1999 „Bochen dobroci”. Antologia wierszy poświęconych Słudze Bożemu Bratu Alojzemu Kosibie, Wieliczka 1999

2000

 • „Z wyobraźnią”. XV Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2000

2001

 • „Z uśmiechem dziecka”. Pokłosie V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O ludzką twarz człowieka, Krośnice 2001 (wiersze jurorów), Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2001 „Tradycja”. XVI Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2001
 • „Klejnoty poezji polskiej”. Od Mickiewicza do Herberta (z analizami). Antologia dla nauczyciela, studenta i licealisty, Opracowanie Dariusz Tomasz Lebioda, Wyd. ARKA, Poznań 2001

2002

 • „Najbliżsi odchodzą w nasze wiersze”. XVII Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2002
 • 2003
 • „Klęczy w cieniu twojego milczenia”. Miłosierdzie Boże w polskiej poezji współczesnej.
  Antologia, Wybór i opracowanie ks. Tadeusz Jania SDB, Kraków 2003
 • „Słony smak piękna”. XVIII Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2003
 • „Wniebogłosy”. Almanach Tarnowskiej Grupy Literackiej „Jaskółka” w Tarnowie, TARNÓW 2003

2004

 • „Światłem będący zanurzeni w światłość”. Aniołowie i Święci w polskiej liryce współczesnej.
  Antologia, Wybór i opracowanie ks. Tadeusz Jania sdb, Wyd. św. Stanisława BM, Kraków 2004

2005

 • Wiara, Nadzieja, Miłość”. XVII Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2005
 • „Zostałeś w nas Ojcze Święty”. Antologia poetów świętokrzyskich, Wyd. JEDNOŚĆ, Kielce 2005
 • „Tu się tylko gościem jest – tam się do domu powraca”. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej.
  Antologia, Wybór i opracowanie ks. Tadeusz Jania sdb, Wyd. św. Stanisława BM, Kraków 2005
 • „Odnajdziemy się w muzyce”. XX Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2005

2006

 • „Z sercem”. XVIII Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2006 Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-2005. Antologia, Zebrał i opracował  ks. Tadeusz Jania SDB, wyd. III powiększone, Kraków 2006, ss. 32-35
 • 2007
 • „Wigilie Słowa”, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2007
 • „II Karnawał Literacki – Mydlniki 2007”, Wyd. Dworek Białopradnicki, Kraków 2007

2008

 • „III Karnawał Literacki – Mydlniki 2008”, Wyd. Dworek Białopradnicki, Kraków 2008
 • „Ile od siebie”. XX Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2008
 • Almanach „Poezja i Gwiazdy”, red. Beata Szymańska, wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2008
 • „Wiosna Aniołów”. Almanach. Wyd. Europejskie Stowarzyszenie Sztuki i Mody, Warszawa 2008
 • „W drodze”. Wiersze nagrodzone na Ogólnopolskim Konkursie Poezji im. Jana Krewniaka w latach 1995-2001.
  Wybrał i opracował Krzysztof Kasprzak, Karczew 2008

2009

 • „IV Karnawał Literacki – Mydlniki 2009”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2009 EPEA. Almanach, tom VIII, wyd. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2009
 • „Brat Albert w poezji i pieśni”. Antologia. Wybór i opracowanie ks. Jerzy Wójcicki, Słupia 2009 „Ojczyzny naszych serc”. XXIV Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2009

2010

 • „Kolęda bezdomnego”. XXIII Wigilia Słowa. VII Kolęda dla bezdomnego, Konfraternia Poetów, Kraków 2010
 • „V Karnawał Literacki – Mydlniki 2010”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2010
 • „Lament smoleńsko-katyński”. Antologia wierszy o ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
  Redakcja: Antoni Dąbrowski, Kielce –Starachowice 2010
 • „Rapsod smoleński”. Wiersze wybrane o ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Redakcja Antoni Dąbrowski, Starachowice 2010

2011

 • „VI Karnawał Literacki – Mydlniki 2011”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2011 „Świętość codzienna”. XXIII Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2011 „Słowem rozkołysany ogród”. Almanach VIII Poetyckich Ogrodów, Limanowa 2011 Almanach „Poezja i gwiazdy. Krajobrazy. Miejsca. Widoki”, red. Beata Szymańska, Wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2011
 • „Krakowska Noc Poetów”. Almanach XXXIX, wyd. Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków 2011
 • „Wspólnota Poezji”. XXV Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2011 Almanach „Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów 2011”, Wyd. Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie
  oraz Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Kraków 2011

2012

 • „Godność”. XXV Wigilia Słowa, Konfraternia Poetów, Kraków 2012 „VII Karnawał Literacki – Mydlniki 2012”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2012
 • „Z uśmiechem”. XXIV Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2012
 • „Słowem rozkołysany ogród”. Almanach IX Poetyckich Ogrodów, Limanowa 2012
 • „Krakowska Noc Poetów”. Almanach XL, wyd. Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków 2012
 • „Słowo nie umiera”. XXVII Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2012

2013

 • „Kolęda na Kanoniczej”. Jego Eminencji Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi – Poeci SPP, Kraków 2013
 • „Jaka Polszczyzna taka Ojczyzna”. XXVI Wigilia Słowa, Konfraternia Poetów, Kraków 2013
 • „VIII Karnawał Literacki – Mydlniki 2013”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2013
 • „Pejzaż intymny”. Jubileuszowy XXV Chleb Nadziei, dedykowany Jerzemu Harasymowiczowi (1933-1999),
  Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2013.
 • „Słowem rozkołysany ogród”. Almanach X Poetyckich Ogrodów, Limanowa 2013.
 • „Na rozstaju”. XXVIII Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2013.

2014

 • „Contemporary Writers of Poland 2000-2004”. Poetry (Editor Danuta Błaszak), Dreammee Little City (Orlando, Chicago) 2014.„Wierność”. XXVII Wigilia Słowa, Oficyna Konfraterni Poetów – 1986, Kraków 2014.
 • „Nareszcie wiosna”. XXVI Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2014.
 • „Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej. Antologia. Zebrał i opracował: ks. Tadeusz Jania SDB, Wydanie czwarte (1939-2009), Kraków 2014.
 • „Słowem rozkołysany ogród”. Almanach XI Poetyckich Ogrodów, Limanowa 2014.
 • „Ten który był trudem światła/Celui qui fut labeur de la lumière”. Hołd poetów Janowi Pawłowi II z okazji jego kanonizacji 27 kwietnia 2014/Hommage des poètes à Jean Paul II à l’occasion des sa canonisation le 27 avril 2014. Tłumaczenie: Krzysztof A. Jeżewski i Claude-Henry du Bord. Wstęp i wybór Wojciech Kudyba, Paryż 2014.
 • „Za horyzontem”. Wiersze nagrodzone na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka w latach 2002-2014, Karczew 2014.
 • „Osobność”. Pamięci Tadeusza Różewicza 1921-2914. XXIX Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2014.
 • Almanach „Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów 2014”, Wyd. Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie oraz Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków 2014.
 • „Po Jego śladach”, Wyd. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Kraków 2014.

2015

 • „Spojrzenie w przyszłość”. XXVIII Wigilia Słowa, Oficyna Konfraterni Poetów – 1986, Kraków 2015.