Styczeń 2019: terminy zajęć laboratoryjnych, zaliczeń, wpisów

  •    *8 stycznia, 12.30 – POSK, Zarządzanie, grupa L3 zaliczenie (termin zerowy)

  •  **9 stycznia, 08.00 – WDI, Matematyka, przygotowanie do zaliczenia
  •   *14 stycznia, 10.15 – POSK, Zarządzanie, grupa L1, przygotowanie do zaliczenia
  •   *15 stycznia, 12.00 – POSK, Zarządzanie, grupa L3 zaliczenie
  • **16 stycznia, 08.00 – WDI, Matematyka, zaliczenie, wpisy
  •   *21 stycznia, 12.00 – POSK, Zarządzanie, grupa L1 zaliczenie, grupy L1, L3 wpisy

* sala 13, ul. Arciszewskiego 22d
**sala 318, ul. Westerplatte 64

Uwaga!

Proszę o bieżące sprawdzenie aktualności oraz Planów zajęć dostępnych na stronach internetowych Instytutu Matematyki i Katedry Zarządzania. W razie pytań, wątpliwości proszę o kontakt mailowy.

Ważne!

  • Zaliczenia z prowadzonych przeze mnie przedmiotów odbywać się będą podczas planowych zajęć, w terminach oraz lokalizacjach (salach laboratoryjnych) określonych w Planach zajęć.
  • W szczególnych przypadkach dopuszcza się udział w zajęciach zaliczeniowych, w tym wykonanie zadania praktycznego oraz testu, z inną grupą laboratoryjną (w przypadku dostępności stanowiska komputerowego).
  • Poza wyznaczonymi terminami dostęp do sal komputerowych, a tym samym zaliczenie przedmiotu nie będzie możliwe.
  • Wpisy do Kart okresowych osiągnięć studenta odbywać się będą po uzyskaniu zaliczenia w terminach j.w.