Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące zaliczenia przedmiotu Współpraca online, po raz kolejny informuję, że elementami oceny z zaliczenia są:

  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • test wiedzy (online, przy komputerze) – w obecności prowadzącej,
  • zadanie zaliczeniowe (praktyczne, przy komputerze) – strona internetowa studenta prezentowana w obecności prowadzącej.

Zadania przesyłane drogą mailową nie będą oceniane.