WDI, laboratorium (semestr zimowy – M)

Wstęp do informatyki

Cele przedmiotu:

 • zapoznanie z podstawami wiedzy dotyczącej architektury komputera i zasad jego funkcjonowania,
 • zapoznanie z teoretycznymi podstawami informatyki,
 • przedstawienie wiedzy dotyczącej reprezentacji różnych danych w komputerze i na nośnikach zewnętrznych,
 • zapoznanie ze strukturą i funkcjami systemu operacyjnego komputera oraz różnorodnością systemów operacyjnych,
 • przedstawienie etycznych i prawnych aspektów obrotu oprogramowaniem,
 • stworzenie podstaw do biegłego posługiwania się systemem operacyjnym komputera, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym (także zapoznanie z wybranymi zastosowaniami tego oprogramowania),
 • uzupełnienie wiedzy dotyczącej sieci komputerowych i usług sieciowych, a także zasad funkcjonowania sieci Internet,
 • kształtowanie świadomości co do roli Internetu jako narzędzia komunikacji,
 • zapoznanie z problematyka bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach komputerowych,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej społecznych i etycznych konsekwencji rozwoju metod i zastosowań informatyki.

Treści programowe

 1. Teoretyczne podstawy informatyki.
 2. Budowa i zasada działania komputera. Organizacja komputera-wiadomości ogólne.
 3. Oprogramowanie użytkowe – klasyfikacja. Oprogramowanie narzędziowe.
 4. Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie przetwarzania informacji.
 5. Ogólna informacja o systemach zarządzania bazami danych.
 6. System operacyjny komputera i jego funkcje. Typy systemów operacyjnych.
 7. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Internet
 8. Reprezentacja danych w komputerze.
 9. Wybrane aspekty społeczno-etyczne rozwoju informatyki.

Forma zaliczenia:

 • kolokwia pisemne,
 • kolokwium ustne,
 • projekt.

Materiały dydaktyczne – prezentacje multimedialne*

Zadania praktyczne

Zadanie 1 – ankieta

Zadanie 2

Opowiedz o sobie, użyj narzędzi IT, które znasz, lubisz, polecasz itp.:

 • moje imię / nick
 • moja szkoła, czego się nauczyłam/nauczyłem – obszar ICT
 • jak wykorzystuję, lub nie, zdobytą wiedzę i umiejętności – obszar ICT
 • ICT – lubię, lub nie – dlaczego?
 • moje zainteresowania, działania – poza ICT
 • wybrałam/wybrałem kierunek Matematyka, bo …

Zaprezentuj się przed grupą, nie udawaj, bądź sobą 🙂 Powodzenia!

_