Techniki multimedialne

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Uwaga!
Hasło dostępu dla materiałów archiwalnych – do znanego ci hasła dodaj końcówkę „arch”.
Hasło dostępu do bieżących materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

Cele przedmiotu:

  • zapoznanie z narzędziami oraz zasadami tworzenia prezentacji multimedialnych,
  • zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi komunikacji z otoczeniem za pomocą wybranych środków przekazu oraz adaptacji i funkcjonowania w zmieniających się warunkach i sytuacjach,
  • zapoznanie z literaturą przedmiotu z uwzględnieniem najnowszych wydawnictw.

Forma zaliczenia:

  • test wiedzy.