Społeczeństwo informacyjne

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

  • SI – rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy

Uwaga!
Hasło dostępu do materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

TREŚCI PROGRAMOWE:

ELEMENTY ZALICZENIA:

  • test wiedzy.

POZOSTAŁE:

  • kierunek – Zarządzanie,
  • semestr III,
  • liczba godzin – 5 (STS) / 5 (STN).