Podstawy obsługi środowiska komputerowego

Materiały dydaktyczne:

Uwaga!
Hasło dostępu dla materiałów archiwalnych – do znanego ci hasła dodaj koncówkę „arch”.
Hasło dostępu do bieżących materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

Cele przedmiotu:

  • usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), komputerów i oprogramowania, z zasadami współtworzenia i współdziałania społeczności internetowych, z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich oraz zasadami ich ochrony, z literaturą przedmiotu z uwzględnieniem najnowszych wydawnictw i pozostałych źródeł informacji,
  • nauczenie edycji dokumentów z wykorzystaniem edytora tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem formatowania długich dokumentów z użyciem stylów, tworzenia dokumentów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, przygotowanie dokumentów do współdziałania, wysyłania, zapisywania w różnych formatach i drukowania oraz tworzenia dokumentów korespondencji seryjnej.

Treści programowe:

Elementy zaliczenia:

  • aktywność na zajęciach, w tym wystąpienia przed grupą,
  • test wiedzy,
  • zadania praktyczne wykonywane w obecności prowadzącej.

POZOSTAŁE:

  • kierunek – Zarządzanie,
  • semestr I,
  • liczba godzin – 45 (STS), 30 (STN).