POSK, laboratorium (semestr zimowy – Z)

Podstawy obsługi środowiska komputerowego

Cele przedmiotu:

 • usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), komputerów i oprogramowania, z zasadami współtworzenia i współdziałania społeczności internetowych, z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich oraz zasadami ich ochrony, z literaturą przedmiotu z uwzględnieniem najnowszych wydawnictw i pozostałych źródeł informacji,
 • nauczenie edycji dokumentów z wykorzystaniem edytora tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem formatowania długich dokumentów z użyciem stylów, tworzenia dokumentów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, przygotowanie dokumentów do współdziałania, wysyłania, zapisywania w różnych formatach i drukowania oraz tworzenia dokumentów korespondencji seryjnej.

Forma zaliczenia:

 • test wiedzy,
 • zadania praktyczne wykonywane w obecności prowadzącej.

Materiały dydaktyczne

Zadania praktyczne

Zadanie 1

Opowiedz coś o sobie, użyj narzędzi IT, które znasz, lubisz, polecasz itp.:

 • moje imię / nick
 • moja szkoła, czego się nauczyłam/nauczyłem – obszar ICT
 • jak wykorzystuję, lub nie, zdobytą wiedzę i umiejętności – obszar ICT
 • ICT – lubię, lub nie – dlaczego?
 • moje zainteresowania, działania – poza ICT
 • wybrałam/wybrałem kierunek Zarządzanie bo …
 • moje sugestie, uwagi.

Przygotowana pracę prześlij pod adres – ewa.bialek@apsl.edu.pl

Zaprezentuj się przed grupą, nie udawaj, bądź sobą 🙂 Powodzenia!

Zadanie 2

3-2-1 START – zadanie otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć

Zadanie 3

Odwrócona lekcja – wiarygodne źródła informacji,  otwarte zasoby edukacyjne – zadanie otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć

_