POSK, laboratorium (semestr zimowy)

Podstawy obsługi środowiska komputerowego

Cele przedmiotu:

  • usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), komputerów i oprogramowania, z zasadami współtworzenia i współdziałania społeczności internetowych, z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich oraz zasadami ich ochrony, z literaturą przedmiotu z uwzględnieniem najnowszych wydawnictw i pozostałych źródeł informacji,
  • nauczenie edycji dokumentów z wykorzystaniem edytora tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem formatowania długich dokumentów z użyciem stylów, tworzenia dokumentów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, przygotowanie dokumentów do współdziałania, wysyłania, zapisywania w różnych formatach i drukowania oraz tworzenia dokumentów korespondencji seryjnej.

Forma zaliczenia:

  • test wiedzy,
  • zadania praktyczne wykonywane w obecności prowadzącej.