Materiały – prezentacje multimedialne

Inteligencja cyfrowa DQ

Informacja w sieci – wiarygodność, Fake news’y