E- urzędnik – Zarządzanie

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

  • EURZ – rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy

Uwaga!
Hasło dostępu do materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

TREŚCI PROGRAMOWE:

ELEMENTY ZALICZENIA:

  • kolokwia pisemne,
  • kolokwium ustne,
  • projekt.

POZOSTAŁE:

  • kierunek – Zarządzanie,
  • semestr III,
  • liczba godzin – 20 (STS) / 18(STN).