EOB, konwersatorium (semestr zimowy)

e-Obywatel

Cele przedmiotu:

  • zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi natury i rozległości informacji dostępnych w internecie w obszarach: urząd, konsument, oświata i szkolenia, zatrudnienie, zdrowie, podróże, grupy zainteresowań,  biznes itp.,
  • zapoznanie z niektórymi zagadnieniami ryzyka związanego z aktywnością w sieci internet: wiarygodność informacji, bezpieczny dostęp, wirusy, spam, bezpieczeństwo danych osobowych itp.,
  • zapoznanie z literaturą przedmiotu z uwzględnieniem najnowszych wydawnictw.

Forma zaliczenia:

  • test wiedzy.