Bezpieczeństwo danych w usługach internetowych

Materiały dydaktyczne:

Uwaga! Hasło dostępu otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

Cele przedmiotu:

 • uświadomienie zagrożeń związanych z realizacją przetwarzania danych za pośrednictwem sieci internetowej,
 • przedstawienie wiedzy na temat bezpiecznego wykorzystywania usług internetowych.

Treści programowe:

 • dostępność danych w sieci internetowej, wolne zasoby,
 • atrybuty bezpieczeństwa informacji,
 • bezpieczeństwo transmisji http. Usługa WWW, uwierzytelnianie, https,
 • bezpieczeństwo usług komunikacyjnych. Ochrona poczty elektronicznej,
 • typologia ataków sieciowych. Hacking i jego typy. Wybrane techniki zabezpieczające – firewall, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowkie itp,
 • zagrożenia dla e-usług. Bezpieczeństwo sklepów internetowych. Metody autoryzacji i realizacji bezpiecznych transakcji,
 • podstawy szyfrowania danych. Najważniejsze informacje o zabezpieczeniach kryptograficznych,
 • podpis elektroniczny – uwarunkowania techniczne i organizacyjne.

Elementy ZaliczeniA:

 • kolokwia pisemne,
 • kolokwium ustne,
 • projekt.

POZOSTAŁE:

 • kierunek – Matematyka,
 • semestr VI,
 • liczba godzin – 25.