LINCE

Inicjatywy  edukacyjne w środowiskach obywatelskich (LINCE) to strategiczne partnerstwo programu Eramus +z organizacjami z  HiszpaniiWłoch i Polski. Głównym celem projektu LINCE jest ułatwienia przyszłego zatrudnienia studentów realizujących praktyczny profil kształcenia (VET) poprzez rozwój partnerstw edukacyjno – biznesowych mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy i  wdrożenie metody opartej na projektach oraz na realizacji  kursów zawodowych, w których uczestniczą partnerzy.

Tytuł projektu po stronie polskiej : ”Zasłużeni dla nauki i techniki spod znaku gryfa”

Cel projektu polskiego: promocja historii gospodarczej regionu Pomorza  Zachodniego i Środkowego we  współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego  i technicznego (NOT w Szczecinie i w Słupsku). Materiał promocyjny to film krótkometrażowy oraz strona internetowa ”Zasłużeni dla nauki i techniki spod znaku gryfa”, które będą  udostępnione nieodpłatnie organizacjom edukacyjnym,  turystycznym oraz kulturalnym w Polsce i za granicą.

Katedra Zarządzania (pracownicy oraz studenci) aktywnie włącza się w działania projektu LINCE. Szczegóły dotyczące projektu znaleźć można na stronie www.lince.apsl.edu.pl.