Temat prawa autorskiego nabiera szczególnego znaczenia w czasie, kiedy przychodzi nam się zmierzyć z kształceniem na odległość.

Jako edukatorka bezpieczeństwa cyfrowego w projekcie cyfrowobezpieczni.pl, autorka stron autorskich twórców grafiki, poetów, podzielam zdanie Romana Lorensa, autora publikacji Ochrona praw autorskich w szkole:

„W polskich szkołach panuje szeroko rozpowszechniony pogląd, iż na potrzeby prowadzonych zajęć lekcyjnych można bez ograniczeń korzystać z cudzej twórczości. Nauczyciele zapominają często, że każdy utwór ma swojego autora i jest wynikiem samodzielnego działania twórczego i jest niepowtarzalny. Ustawa o prawie autorskim, opisuje szczegółowo, jakie prawa przysługują twórcom, czego mogą domagać się od osób naruszających i ich prawa oraz jakie wykorzystanie utworów jest przestępstwem.” 

Więcej w poniższym materiale:

.

Bardzo dziękuję Romanowi Lorensowi za możliwość wykorzystania w/w materiałów – niech służą.