Wszystkich studentów grup laboratoryjnych, z którymi będę prowadzić zajęcia z przedmiotu Współpraca online, proszę o założenie bezpłatnego konta na stronie Microsoft Office 365 – dotyczy semestru letniego 2017-18. Jest to niezbędne do wykonywania kolejnych ćwiczeń podczas planowych zajęć oraz uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu.