Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. Arciszewskiego 22d
76-200 Słupsk

e-mail: ebialekapsl@gmail.com