Adres:

Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Matematyki
ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk

e-mail:

ewa.bialek@apsl.edu.pl