Rynek pracy przekształca się z rynku pracodawcy w rynek pracownika. Zjawisko to jest nowe, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ma charakter rozwojowy i determinuje problemy firm w pozyskaniu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, zapewniającego im konkurencyjność. Zachodzące współcześnie, istotne przekształcenia w obszarze stosunków pracy, automatyzacji i cyfryzacji procesów wytwórczych, modeli karier zawodowych, re-definicji wartości organizacyjnych – to tylko wybrane przesłanki dalszych zmian rynku pracy.

Zdiagnozowaniu obecnej sytuacji i poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla biznesu, będzie poświęcona konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, która odbędzie się 14 września 2018 w Słupsku.

Organizatorzy zapraszają naukowców, doktorantów i studentów zainteresowanych problematyką Konferencji  oraz praktyków – przedstawicieli instytucji, jednostek samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz  przedsiębiorców.

Szczegóły na stronie zarzadzanie-konferencja.apsl.edu.pl.