ErasmusDays, 2018

Październik 2018 to ważny czas dla osób zaangażowanych w proces kształcenia w Europie.  Chodzi o to, aby w ciągu 2 dni dotrzeć do jak największej ilości obywateli, specjalistów, mediów i decydentów z informacją o Erasmus+ i realizowanych w jego ramach projektach. Sukces pierwszej edycji #ErasmusDays w 2017 r. (625 wydarzeń, 11 krajów, 324 miast i 52 miliony osób) osiągnięty został dzięki mediom społecznościowym. W bieżącym roku chciałoby się powtórzyć ten sukces. 

Jednym z działań realizowanych w ramach Erasmus+, doświadczeniem w realizacji którego chcę się podzielić w ramach ERASMUSDAYS 2018, jest projekt LINCE “Zasłużeni dla nauki i techniki spod znaku gryfa” realizowany w Akademii Pomorskiej.

ErasmusDays 2018 – mapa wydarzeń

źródło: www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018/

Program Lince

Inicjatywy  edukacyjne w środowiskach obywatelskich (LINCE) to strategiczne partnerstwo programu Eramus +z organizacjami z  HiszpaniiWłoch i Polski. Głównym celem projektu LINCE jest ułatwienia przyszłego zatrudnienia studentów realizujących praktyczny profil kształcenia (VET) poprzez rozwój partnerstw edukacyjno – biznesowych mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy i  wdrożenie metody opartej na projektach oraz na realizacji  kursów zawodowych, w których uczestniczą partnerzy.

Tytuł projektu po stronie polskiej : ”Zasłużeni dla nauki i techniki spod znaku gryfa”

Cel projektu polskiego: promocja historii gospodarczej regionu Pomorza  Zachodniego i Środkowego we  współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego  i technicznego (NOT w Szczecinie i w Słupsku). Materiał promocyjny to film krótkometrażowy oraz strona internetowa ”Zasłużeni dla nauki i techniki spod znaku gryfa”, które będą  udostępnione nieodpłatnie organizacjom edukacyjnym,  turystycznym oraz kulturalnym w Polsce i za granicą.

Katedra Zarządzania (pracownicy oraz studenci) aktywnie włącza się w działania projektu LINCE. Szczegóły dotyczące projektu znaleźć można na stronie www.lince.apsl.edu.pl.