DBI, 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu, 2018

Miesiąc luty w Katedrze Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku przebiegać będzie pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.

Studenci Katedry Zarządzania wezmą udział w Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI) – inicjatywie Komisji Europejskiej, której celem jest promowanie bezpiecznego dostępu do sieci. W ponad 100 państwach na całym świecie, przez cały miesiąc luty podejmowane będą inicjatywy promujące bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie nowych technologii. Dziękuję Polskiemu Centrum Programu „Safer Internet” za zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Mapa inicjatyw zgłoszonych w ramach DBI 2018

Materiały promocyjne – plakat

Materiały promocyjne – film

Materiały promocyjne – w formie tradycyjnej

Dziękuję Polskiemu Centrum Programu „Safer Internet” za dostarczone materiały.