Firma współpracująca z Akademią Pomorską, jako konsultant programów kształcenia w ramach projektu SOA (Słupski Ośrodek Akademicki), prosi o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej aplikacji mobilnych.

Ankieta dotycząca postrzeganej użyteczności aplikacji mobilnych

Ze swojej strony chcę zwrócić uwagę na technologię (Formularz Google), z wykorzystaniem której ankieta została przygotowana. Podczas naszych zajęć z przedmiotu Współpraca online technologii tej poświęcamy szczególną uwagę w kontekście jej praktycznego wykorzystania do prowadzenia badań. Powyższa ankieta jest tego przykładem.