W dniu 14 maja 2020 do e-dziekanatu wpisane zostały pierwsze oceny zaliczeniowe z przedmiotów prowadzonych przeze mnie w semestrze letnim 2019/20.

ZaliczeniA, wpisy, Oceny

Wpisy dotyczą studentów następujących kierunków i zajęć:

 • Pedagogika SDS, stacjonarne i niestacjonarne
  • oceny z zajęć laboratoryjnych
  • oceny końcowe
 • Informatyka SPS, stacjonarne
  • oceny z ćwiczeń laboratoryjnych
  • oceny końcowe
 • Zarządzanie SPS, stacjonarne
  • oceny z konwersatorium
  • oceny z ćwiczeń laboratoryjnych
 • Zarządzanie SPS, niestacjonarne
  • oceny z konwersatorium

Część zadań zaliczeniowych została już wykonana i oceniona – prace wykonane bardzo dobrze, dziękuję za “kawał dobrej roboty” w ten trudny dla nas wszystkich czas. Oceny w e-dziekanacie uzupełniam na bieżąco. Na pozostałe zdania czekam do 28 maja – szczegóły na Classroom (dotyczy kierunków Informatyka, Zarządzanie). Do 7 czerwca 2020 pozostanie czas na ewentualne uwagi i poprawki. W razie pytań, wątpliwości proszę o kontakt.

Materiały programowe

W Zarządzeniu Rektora Akademii Pomorskiej nr R.021.36.20 z dnia 11 marca 2020 oraz R.021.42.20 z dnia  20 marca 2020 rekomenduje się uruchomienie nauczania w formie kształcenia na odległość.

.Informuję studentów, z którymi prowadzę zajęcia, że w związku z w/w Zarządzeniami dot. kształcenia na odległość udostępniam:

 1. Kierunek Pedagogika – przedmiot Kompetencje informatyczne w pracy nauczyciela:

na stronie – e-bialek.pl/apsl/materialy-dydaktyczne/kiwpn-lab-p

  • materiały dydaktyczne obejmujące przedmiotowe treści kształcenia
  • zadania zaliczeniowe – dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Uwaga:
Studenci kierunku Pedagogika, z którymi część zajęć przygotowująca do zaliczenia przedmiotu została zrealizowana, wykonują zaliczeniowe zadania praktyczne zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie, o której mowa powyżej. Zgodnie z ustaleniami ze starościnami obu grup (bardzo dziękuję za szybki kontakt) – zadania zaliczeniowe udostępnione zostały także w e-mailach grupowych obu grup. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących wykonania zadań proszę o kontakt – informacja poniżej. Po wykonaniu zadań proszę o przesłanie ich do  mnie drogą mailową ewa.bialek@apsl.edu.pl. W celu przesłania zadań zaliczeniowych nie ma obowiązku posiadania konta (grupowego ani indywidualnego) w domenie gmail.com.  

 2. Kierunek Informatyka – przedmiot Grafika komputerowa i multimedialna

na stroniee-bialek.pl/apsl/materialy-dydaktyczne/gkim-lab-i

  • materiały dydaktyczne obejmujące przedmiotowe treści kształcenia
  • zadania zaliczeniowe – dotyczy studiów stacjonarnych

Uwaga:
Kształcenie zdalne realizowane jest z wykorzystaniem platformy Google Classroom. Do wykonania zadań objętych programem kształcenie niezbędne jest posiadanie konta w domenie gmail.com. Szczegóły na stronie e-bialek.pl/apsl/konto-grupowe-indywidulane-gmail-com

 3. Kierunek Zarządzanie – przedmiot Użytkowanie IT – Standard

na stronie – e-bialek.pl/apsl/materialy-dydaktyczne/uit-standard-z

  • materiały dydaktyczne obejmujące przedmiotowe treści kształcenia – wykład 
  • zadania zaliczeniowe (test) – dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – wykład
   (udostępnione zostaną w terminie zajęć zaliczeniowych)
  • materiały dydaktyczne obejmujące przedmiotowe treści kształcenia – laboratorium (STS, gr. L1, L4) 
  • zadania zaliczeniowe – dotyczy studiów stacjonarnych – laboratorium (STS, gr. L1, L4)

Uwaga:
Kształcenie zdalne (dotyczy zajęć laboratoryjnych, STS, gr. L1, L4) ) realizowane jest z wykorzystaniem platformy Google Classroom. Do wykonania zadań objętych programem kształcenie niezbędne jest posiadanie konta w domenie gmail.com. Szczegóły na stronie e-bialek.pl/apsl/konto-grupowe-indywidulane-gmail-com

 

Kontakt do prowadzącej

Dostęp online:

w terminach zgodnych z planem zajęć udostępnionym przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni – patrz strona e-bialek.pl/apsl/plan-zajec

 

Uwagi:

 1. Do materiałów udostępnianych na stronie obowiązują hasła dostępu podawane przeze mnie podczas zajęć. W razie pytań, niejasności proszę o kontakt mailowy.
 2. Zgodnie z przytoczonym powyżej Zarządzeniem nr R.021.36.20 zajęcia odbywające się w formie kształcenia na odległość uznane będą za zrealizowane.
 3. Terminy, wytyczne dotyczące egzaminów, zaliczeń i wpisów – zgodnie z informacjami udostępnianymi na stronie www Uczelni.