Zaliczenia, wpisy – lato 2018 – uwagi!

Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące zaliczenia przedmiotu Współpraca online, po raz kolejny informuję, że elementami oceny z zaliczenia są: aktywne uczestnictwo w zajęciach, test wiedzy (online, przy komputerze) – w obecności prowadzącej, zadanie zaliczeniowe (praktyczne, przy komputerze) – strona internetowa studenta prezentowana w obecności prowadzącej. Zadania przesyłane drogą mailową nie będą oceniane.  …

Więcej

Zaliczenia, wpisy – lato 2018

Ważne! Zaliczenia z prowadzonych przeze mnie przedmiotów odbywać się będą podczas planowych zajęć, w terminach oraz lokalizacjach (salach laboratoryjnych) określonych w Planach zajęć dostępnych na stronach internetowych poszczególnych Instytutów i Katedr. Aktualności oraz informacje dotyczące moich zajęć dla poszczególnych grup, w tym ich lokalizacji i tematyce udostępniam na stronie www.e-bialek.pl/apsl, zakładka Plan zajęć. adres bezpośredni: http://e-bialek.pl/harmonogram-apsl/speakers/ewa-bialek/ W…

Więcej