Konferencja ZMIANY NA RYNKU PRACY…

Rynek pracy przekształca się z rynku pracodawcy w rynek pracownika. Zjawisko to jest nowe, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ma charakter rozwojowy i determinuje problemy firm w pozyskaniu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, zapewniającego im konkurencyjność. Zachodzące współcześnie, istotne przekształcenia w obszarze stosunków pracy, automatyzacji i cyfryzacji procesów wytwórczych, modeli karier zawodowych, re-definicji wartości organizacyjnych –…

Więcej

Konto OneDrive, Współpraca online

Wszystkich studentów grup laboratoryjnych, z którymi będę prowadzić zajęcia z przedmiotu Współpraca online, proszę o założenie bezpłatnego konta na stronie Microsoft Office 365 – dotyczy semestru letniego 2017-18. Jest to niezbędne do wykonywania kolejnych ćwiczeń podczas planowych zajęć oraz uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu.

Więcej