LINCE

Inicjatywy  edukacyjne w środowiskach obywatelskich (LINCE) to strategiczne partnerstwo programu Eramus +z organizacjami z  Hiszpanii, Włoch i Polski. Głównym celem projektu LINCE jest ułatwienia przyszłego zatrudnienia studentów realizujących praktyczny profil kształcenia (VET) poprzez rozwój partnerstw edukacyjno – biznesowych mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy i  wdrożenie metody Czytaj więcej…

Konto OneDrive, Współpraca online

Wszystkich studentów grup laboratoryjnych, z którymi będę prowadzić zajęcia z przedmiotu Współpraca online, proszę o założenie bezpłatnego konta na stronie Microsoft Office 365 – dotyczy semestru letniego 2017-18. Jest to niezbędne do wykonywania kolejnych ćwiczeń podczas planowych zajęć oraz uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu.